Az alpesi síelés versenytechnikái – videóelemzés alapján | SKI. C.U.L.T. -- skiculture
/** * @file * Returns the HTML for a node. * * Complete documentation for this file is available online. * @see https://drupal.org/node/1728164 */ ?>

A SKI C.U.L.T.-módszer egyik pillére a sítechnikák elemzésekor és a tematika összeállításakor, hogy mindig a magasiskola sítechnikáiból kell kiindulni, mert azok képezik a végcélt.

A sítechnikákat a fizikai körülmények és az meberi test működésmódja határozza meg. A szakemberek feladata a sítechnikák elemzése és értelmezése, nem pedig a kitalálása és létrehozása. 

A versenyeken alkalmazott technikákat még határozottabban alakítják a körülmények, még kevesebb más típusú szempont játszhat bennünk szerepet. A versenyeken megfigyelhető sítechnikák egy része a szélsőséges helyzetek megoldására szolgál, de ezeket a mozgásformákat a versenyzők alaptechnikája teszi lehetővé. A versenysízés alaptechnikái az emberi mozgásnak a külső körülményekhez való tökéletes alkalmazkodását jelentik. A sítechnikákkal foglalkozó szakemberek feladata, hogy a versenyzők mozgásából kibontsák vagy visszavezessék azok alapját, meghatározzák a versenyzés alaptechnikáinak jellemzőit.

A versenysport szakirodalma ebből a szempontból sajátságos: az igazi úttörők, a kreatív zsenik nem szívesen árulják el munkájuk termékeit. A szakemberek egy másik része saját oktatási elgondolásainak, elveinek alátámasztására ragad ki elemeket a versenyzők mozgásából. Bármerre is nézünk, a viták és elemzések közös jellemzője hogy néhány – a szerző által jellemzőnek gondolt – mozzanatot emel ki mondanivalója alátámasztására. Mivel azonban a versenyzők sítudása és technikai képzettsége nagyon eltérő, a szélsőséges helyzetek pedig számos – akár egyedi – megoldást is eredményezhetnek, szükségesnek találtuk egy átfogóbb elemzés elkészítését, ahol sok versenyző sok helyzetben síelt technikáját vesszük górcső alá.

Természetesen lehetetlen olyan szakembert találni az elemzésekre, akinek nincs saját elképzelése a helyes sítechnikákról. A szubjektivitás soha nem zárható ki teljesen, így az olvasóra bízzuk, hogy megbízik-e azon ígéretünkben, hogy tőlünk telhetően igyekszünk minden előítéletet kizárni az elemzések során. Szándékunk szerint az elemzések során elsősorban a következőket fogjuk figyelembe venni:

  • Az adott mozgás milyen kényszerek között alakult ki, és azok hogyan hatottak rá; esetleg a kényszerítő körülmények nélkül hogyan alakulhatott volna a mozgás.
  • A mozgás helyes-helytelen, optimális-kényszerített jellegének megítélésekor legjobb tudásunk szerint a fizikai-mechanikai és anatómia-élettani szempontokat vizsgáljuk.

Egy-egy mozgást egy szakember elemez majd, de az internetes lehetőségeket kihasználva mások megjegyzéseket fűzhetnek az elemzéséhez.

Az elemzések során felvetődő kérdések, tapasztalatok előbb-utóbb beépülnek a szakmai tudás rendszerébe, és módosítani fogják azt. Célunk nem az önigazolás keresése valamilyen ideánk mellé, hanem a szíszakmai tudás fejlesztése.